Sveavägen 44

Från 40-talsfastighet till framtidens kontor

Inlägg postade i september 2012

28 september

Grillfest på Sveavägen 44

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Igår hade vi grillfest på Sveavägen 44! Vi firade att den omfattande innergårdsrivningen är klar och att vi har nått nivå Excellent i Design Stage. 

 

 

 

 

 Jättekul att så många kunde komma! Tack för en trevlig kväll :)

20 september

Grönt byggande

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Vad är grönt byggande?

Grönt byggande omfattar nivån på miljöarbetet både med avseende på vad vi bygger och hur vi bygger det, ute i produktionen. Ett långsiktigt helhetstänkande – från projekteringstadiet till produktionen till användarskedet– är en viktig utgångspunkt i grönt byggande och det är så vi tänker på Sveavägen 44.

Men vad menar vi egentligen med grönt byggande?

Grönt byggande är det begrepp vi använder för ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande. Begreppet har betydligt bättre miljöprestanda än vad lagar och normer kräver och driver därmed på utvecklingen. För att lyckas utveckla ett grönt byggande krävs ett helhetstänkande som ställer nya krav på oss samhällsbyggare. För att försöka sammanfatta några punkter menar vi:
  • låg energianvändning
  • bra materialval – både miljöanpassade och bra inomhusmiljö
  • resurs- och energieffektiva transportlösningar (kollektivtrafik, tyst asfalt, samlastning av leveranser osv)
  • under byggskedet minska vatten- och energianvändningen
  • gröna inköp (miljömedvetna tillverkare och leverantörer)
  • alternativa bränslen
  • avfallssortering/återvinning/återanvändning
  • … Listan kan fortsätta :)

Grönt byggande på Sveavägen 44

Den stora kontorsfastigheten vi arbetar med här på Sveavägen 44 har högt ställda miljökrav. Vi har, som tidigare nämnt, målsättningen att nå nivå excellent i miljöcertifieringssystemet BREEAM. Vi ska även nå nivå silver i miljöklassad byggnad när det gäller material och kemikalier.  För att tillgodose kraven använder vi oss av byggvarubedömningen . Detta innebär att de material vi bygger in i huset ska vara godkända i BVB. Vi ställer krav på tillverkare av bland annat bärande konstruktioner att de ska vara certifierade enligt ISO14001 eller EMAS och vi säkerställer då att tillverkning utförs med tillåtna/lagliga källor av råmaterial. Alla trävaror som används i projektet ska vara miljömärkta. Vi mäter, sätter mål och följer upp förbrukning, transporter och avfallsmängder. Projektet har även som mål att högst 5% avfall går till deponi. För att minska miljöpåverkan av våra leveranser använder vi samlastning. Detta innebär att mindre leveranser samlas på ett ställe och samlastas innan produkterna går vidare till vår arbetsplats.
 
Fastigheten förses med hög automatisering och för att tänka energieffektivt ordnas energilager, värmepump och solfångare. Energilagret kommer nyttjas till att förvärma/kyla tilluften i huset samt via en kylvärmepump förse husets energi för radiatorkretsen, förvärmning av varmvatten samt att det sommartid används som kylmaskin för att minska effektuttaget på fjärrkylan. Solfångarna på taket installeras med syftet att förvärma varmvattnet. Ett VAV(variable air volume)-system  installeras  för ventilationen i byggnaden. Detta skapar stor flexibilitet då det inte behövs någon anpassning av ventilationen vid ommöblering och rumsändringar. Energianvändningen sänks till 25% av nuvarande användningen.
 

En mötesplats där vi tror att många kontorshyresgäster kommer att trivas är den nya terrassen som anläggs på fastighetens tak. Här kommer växtlighet frodas och gångstråk korsa varandra. Växterna väljs ut med omsorg och räknas i sin tur locka till sig insekter som kommer att bidra till Stockholms biologiska mångfald.

 
Några funderingar?  Skriv gärna kommentarer! :)
 

17 september

Sveavägen 44 blir BREEAM Excellent först i Sverige

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Glädjande nyheter om BREEAM! :)

Sveavägen 44 blir BREEAM Excellent först i Sverige

Det internationella klassningssystemet BREEAM har två skeden, nämligen Design Stage och Post Construction Stage.Vi har nyligen fått bekräftat från assessorn för Sveavägen 44 att vi nått nivå excellent i design stage, vilket innebär att vi har klarat nivån för excellent på projekteringsstadiet. Nästa steg blir nu att ta oss an Post Construction Stage, vilket innebär produktionsprocessen.

 

Läs mer på Diligentias hemsida!

14 september

Projektinformation varannan fredag

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Vi har idag börjat med att varannan fredag ha projektinformation för våra produktionsmedarbetare på Skanska. Produktionschefen  berättar då om läget i projektet, vilka arbeten som väntar, tider, delmål, trivsel och dylikt. Mycket bra respons och kul att så många kommer och lyssnar! :) Det är ett superbra tillfälle att kunna diskutera och bli informerad.

 

Ha en trevlig helg! :)

 

 

 

7 september

Skyddskommitté

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

I veckan hade vi skyddskommittémöte:

Möte med skyddskommittén.

Sveavägen 44 har en skyddskommitté som möts en gång per månad. Hos oss utgörs denna av både skyddsombud samt valda representanter från våra olika yrkesgrupper (underentreprenörer). En skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser där företaget har 50 anställda på plats, eller mer. Skanska har på Sveavägen 44 mer än 50 egna anställda på arbetsplatsen och vi har därför ansvaret att sätta ihop kommittén. Under mötena diskuterar vi frågor angående arbetsplatsens arbetsmiljö, miljö, risker – nya och gamla, maskiner och besiktningar samt behörighet, företagshälsovård, utbildning, APD-frågor (APD = arbetsplatsdisposition) med mera. Lika viktigt  att komma till beslut under mötet är det att följa upp dem och vi sätter därför alltid en ansvarig för alla beslut som ser till att det vi bestämt genomförs.

 

Vi hörs! :)