Sveavägen 44

Från 40-talsfastighet till framtidens kontor

Inlägg postade i september 2013

27 september

Vattenbilning

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Denna vecka har vi börjat med vattenbilning nere på källarplan 2. Vattenbilning är en bilningsmetod där man använder, precis som det låter, vatten under högt tryck bilar bort till exempel betong. Med vattenbilning kan man selektivt ta bort skadad betong, den friska lämnas kvar. Selektiv vattenbilning gör det dessutom möjligt att bila bort valda delar av betongen och lämna armeringsjärnen intakta.

Fördelarna med vattenbilning är bland annat att inga vibrations- eller rivskador skapas som kan orsakar sprickor. Nackdelarna är att arbetet låter enormt mycket och om andra arbetar i närheten krävs hörselskydd och i och med det försvåras det samtal mellan varandra.

Vattenbilning

 

20 september

BREEAM-revision i veckan.

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Ni som arbetar på projektet vet att byggnaden ska certifieras enligt miljöledningssystemet BREEAM och i veckan har vi haft revision av Sveavägen 44 (nivån vi ska uppnå är excellent) samt hotellet (nivån vi ska uppnå är very good) där vi hade besök av en accessor från England. Accessorn går igenom de olika delarna som BREEAM behandlar och kontrollerar att vi uppfyller dessa. De olika nivåerna som är satta för dessa två projekt är de högsta som kan nås med hänsyn till vilken typ av byggnad vi bygger.

BREEAM står för BRE Environmental Assessment Method och kommer ursprungligen från Storbritannien. I dag finns BREEAM främst i Europeiska länder men även som en internationell standard.

 

Områden som BREEAM hanterar delas in i:

  • Energi, ledning (management)
  • Hälsa
  • Transport
  • Vatten
  • Material
  • Avfall
  • Markanvändning
  • Utsläpp
  • Ekologi

Byggnaden måste uppnå de obligatoriska åtgärderna och tillräckligt många av de frivilliga poängsatta för att bli godkänd enligt de olika nivåerna. En vägning av respektive område görs utifrån dess betydelse för miljön, för att slutligen resultera i en sammanvägd poäng som ger certifieringsnivån. De olika nivåerna är PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och OUTSTANDING.

 

Kontakta mig gärna om du har några frågor kring BREEAM eller projekten i sig.

Ha en trevlig helg!

13 september

Fredag på Hotellet

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Då har denna vecka hunnit passera. Helgen välkomnas :)

Idag var jag över till hotellet och kikade på plan 7, högsta planet. Där kompletterar vi just nu med nya takstolar och hanbjälkar (de vågräta bjälkarna i takstolar kallas hanbjälke) då vi har tagit bort och höjt en del av taket för att få in hisstoppen. Smidet för hissen är färdig och nu är det bara träarbetare som är där och bygger. Bemanningen avser fyra personer.

Hisstoppen sett utifrån.

Hissen i hotellet.

Taket där hissen kommer att vara.

I taket och väggarna för hisschaktet gipsar vi helt och hållet. Ovanför gipset i taket läggs isolering och innanför gipsen längs väggarna läggs en ångbroms av polyamidfolie.

Väggar runt hissen.

I övriga rummet i taket sätter vi även där en ångbroms innan läkten mot han bjälkarna. Därefter läggs isolering mellan läkten och på det sätts två lager gipsskivor. 

Efter två skivor gips i taket sätts ångbromsen mellan läkt och hanbjälkar.

 

Ha en trevlig helg!

9 september

Prefabmontaget är klart!

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Heja, heja! Nu är prefabmontaget färdigt upp till plan 9 (alltså taket) och det enda som återstår är mindre kompletteringar och en del smide för trappor, hissar och dylikt. Följ resan i bilder här nedan.

2013-03-12, grunden läggs

2013-05-24, rampen tar form

2013-07-03, bygger uppåt

2013-09-09

2013-08-12, uppe på plan 7

2013-09-05, färdigmonterat upp till taket

Har du några förslag på vad du tycker bloggen ska innehålla? Kom gärna med förslag genom kommentarsfältet :)

6 september

Gröna veckan 2013

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Gröna veckan har det varit ända sedan i måndags :)  Syftet med Skanskas gröna vecka är att öka medvetenheten om Skanskas gröna resa för att bli det ledande gröna projektutvecklings- och  byggföretaget, för våra medarbetare och kunder.Under veckan har vi genomfört en rad olika aktiviteter för att lyfta flaggan för grönt byggande ännu lite mer. Här nedan ser du vårt schema över våra aktiviteter under gröna veckan.

Under veckan har vi alltså haft en grillunch, den aktivitet som vi kallat grön matlagning i schemat. Det innebär i kort att alla produkter var av grön karaktär, ekologiskt, kravmärkt osv.

Grillmästarna i sitt esse!

Pengarna efter alla pantflaskor (480st) skänker vi till SOS Barnbyar.

Tack för i år gröna veckan! Nu fortsätter vi vår gröna resa.

6 september

Takparken, Sveavägen 44

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Som en del av er redan vet, ska en fantastisk takpark anläggas på toppen av Diligentias Sveavägen 44. Stockholm city får en örtrik torräng med blåklint, johannesört och prästkragar – en krattskog med lågväxande ekar och blommande buskar och ett klapperstensfält med olika typer av fetbladsväxter – blir kronan på verket. Hyresgästerna kommer alltså att få möjlighet till att under gruppmötet eller lunchen borra ner fötterna i en äng och uppleva en storslagen utsikt över Stockholms takåsar. Torrängen har en stor artrikedom av skalbaggar och fjärilar. På taket finns även en urban biodling, insektshotell och fågelholkar för mindre fåglar. Ovanför naturen byggs en trall upp, med utrymme för promenader och möten.

För att omsätta parkplanerna till verklighet arbetar Diligentia tillsammans med landskapsarkitekt Johan Paju.

- Jordmånen är begränsad och under vissa delar av året råder tuffa förhållanden på taket. Trots detta vill vi ha stor mångfald i både växt- och smådjurslivet och jag har därför letat naturtyper som annars trivs i svenska karga miljöer, som exempelvis i fjällen, säger Johan Paju.

- Parken blir en naturlig biotop som sköter sig själv som inte behöver “konstgjord andning” i form av stora skötselåtgärder. Det är unikt! Det enda som kommer att behöva göras är en årlig slotter av torrängen efter blomning, avslutar Johan.

Arkitektskiss över Diligentias kommande takpark på Sveavägen 44

Jag fick möjligheten att besöka den nya modellen av takparken, en lokal om 400 kvm. Ytan och lokalen motsvarar ca 1/10 av den verkliga takparken. Jag tog chansen direkt!

Takparkens nya modell i verklig skala.

Fotografier av den verkliga utsikten prydde alla väggar.

Legomodellen var där.

Takparken från legomodellen av kvarteret.