Sveavägen 44

Från 40-talsfastighet till framtidens kontor

Inlägg postade i januari 2015

28 januari

Tack för tiden!!

avatar

Jessica Magnusson

1 Kommentar

Sveavägen 40-44, samt luntmakargatan 19 är en plats med historia som löper långt tillbaka. Just där låg tidigare Ljunglöfs snusfabrik såväl som Ljunglöfs hem med den Ljunglöfska salongen. På adressen fanns även Pro Patrias barnbördehus sedan 1778 .  Snusfabriken försvann och ett par rum av Ljunglöfs hem flyttades till det nyuppförda Medborgarhuset i museisyfte. Idag finns endast salongen kvar. 1930 flyttades barnbördehusinrättningen till Thorlidsplan till ett nybyggd anläggning då dess läge och byggnad inte ansågs motsvara tidens krav på en dylik inrättning. Huset revs för att lämna plats åt ett nytt kontorshus.

På platsen skulle Thulehuset komma att uppföras 1938-1942.  Byggnaden var ritat av arkitekten Gustaf Clason.
Thulehuset fick sitt namn på grund av att projektet uppfördes utav försäkringskoncernen Thulebolagen.
Huset som byggdes var på sin tid det mest rationella kontorshuset i vårt land.
Byggnaden var inte lik någon annan då det på den tiden var ovanligt med kvarterslånga byggnader och storleken på Thulehuset var i överkant jämfört med övriga byggnader i stockholm. Unikheten i byggnaden låg även i vikten av de anställdas trivsel och lokalernas flexibilitet i flyttbara mellanväggar och glasväggar. Thulehuset var tidigit känt som ett stort modernt kontroskomplex där över 1000 kontorister satt på rad och internposten skickades enkelt på löpandeband, som gick ut med fönstret, mellan avdelningarna.
Thulehusets gatuplan var redan då utrustat med komersiella lokaler med stora skyltfönster ut mot gatan.
Byggnaden var klädd i gult fasadklinker där en och samma fönstertyp löpte våning för våning längst hela fasaden. Fasaden mjukades upp av fristående bokstäver i neon, ett inslag som var värdefullt för byggnades arkitektur.  Med åren har ombyggnader ändrat på byggnadens gestalning men exteriört har byggnadens ursprung bevarats.
1963 slogs Thulebolagen ihop med Skandia och byggnaden var nu mer känt dom “Skandiahuset”. Bolaget huserade på Sveavägen fram till 2010 då de flyttade ut ur byggnaden.

Det var 2010 som Skanska satte spaden i backen åt Diligentia som äger fastigheten “Sveavägen 44″ och en stor om- och tillbyggnad påbörjades.
Fastigheten skulle förändras men bevaras. Nya ändamål med fastigheten skulle skapas med funktionen skulle till viss del vara den samma. Nya hyresgäster skulle komma att flytta in men allmänheten skulle fortfarande vara välkommen. Ytorna skulle utökas men ytterliggare mark runt om byggnaden skulle inte röras.
Tillsammans med Wingårdhs arkitekter projekterades fastigheten om och en massiv rivningsfas inleddes. Mark grävdes upp, hela våningsplan blåstes ur ned till ren betong, taket togs bort, nya våningar skapades under och på huset.  Och i takt som ena delen av huset var mitt i tungrivningen var stommen på väg upp i andra halvan. Över400 yrkesarbetare och tjänstemän kom att befinna sig på arbetsplatsen samtidigt. Över 5000 personer har genomgått Skanskas säkerhetsintroduktion till projektet, vilket innebär att över 5000 personer har på ett eller annat sätt varit en del i det omfattande arbetet som pågått.


Fem år har passerat och vi närmar oss slutet på en lång och spännande resa. Hela resan har genomsyrats av ett högt miljö- och arbetsmiljötänk och jag skulle vilja säga att vi lyckats bra, även om det har hänt saker under resans gång. Vi hade bland annat en incident i december 2012 då fasadställningen på Adolf Frediks Kyrkogata slets sig under en natt med kraftiga vindar och la sig mot fasaden på grannhuset. Som tur var kom ingen till skada och det hela resulterade i nya rutiner så som utökade dragprover på ställningar så att liknande olyckor inte ska ske igen.

Vad gäller miljön har vi haft höga krav och mål och allt tyder på att projektet kommer uppfylla Bream klassificeringen “EXCELLENT” vilket vi är enormt stolta över.

När klimatskalet väl var klart och stomkompletteringen med gips- och betongväggar, golv och undertak började bli färdigt återstod handlade den större delen av produktionen om hyresgästanpassning.
Alla kontorsvåningar har från början haft ett grundkoncept där alla golv är uppstolpade installationsgolv  (golv där all el och data ligger under golvet för att möjliggöra flexibiliteten vid kommande förändringar av lokalerna), lösa undertak, delvis fasta gipsväggar och i överlag kontorsrum/mötesrum av flexibla och flyttbara systemväggar.
Vissa våningar är ganska lika med rumsindelsningar, kök/pentryn samt ytskikt på väggar och golv medan andra har valt att köra på något helt annat.
Vissa av hyresgästerna har knallgröna kök, prickiga mattor, färgade glas till kontorsrummen och andra hyresgäster har valt installationsgolv med parkett och systemväggar med valnötsbeklädnad. Att ha jobbat med hyresgästanpassning och alla utmaningar som dykt upp i samband med detta är något av det roligaste jag gjort och det är med viss stolthet vi har lämnat över färdiga ytor till husets alla hyresgäster. Att ha fått vara del i skapandet av något så bestående som detta är otroligt roligt.
Något som har gjort detta projekt extra roligt är den varriation i det dagliga arbetet på projektet som vi ställts för då projektets frammarsch har varit i helt olika stadier från början till slut. När vi besiktade plan 1 och 2 på Klarna var plan 6,7 och 8 bara råa ytor. Golv, tak och väggar var ännu inte klart. När vi besiktade Klarna plan 0 var huset inte ens färdigbyggt i gatuplanet utan bestod fortfarande av många provisoriska väggar.
Snart väntar den näst sista besiktiningen av kontorsvåningarna samtidigt som betongbilarna fortfarande rullar in med betong till källarplanet K1 där arbetena kommer att fortsätta ett tag till. Till sommaren ska Skanska i sin helhet vara klara och har då avlutat sitt åttagande för Diligientia och deras hyresgäster: Klarna, Arbetsgivarverket, King, SAP, Yubico, Swedish match, Fora, Urban Deli, Corinne and Friends och Nobias italienska restaurang.
Så när vi lämnar projektet har vi varit med och skapat en modern fastighet med flexbilitet i både tekniska- och utséendemässiga lösningar.
Fastigheten kommer vara öppen för allmänheten, byggnaden är betydligt större utan att mer mark utanför fastigheten tagits i anspråk, personalen som jobbar i huset kan på bara några sekunder med hissen ta sig upp till taket och komma undan stadspulsen och koppla av på takterrassen.
Ett omfattande arbete har pågått i flera år och trots alla förändringar som har skett står nu en historisk byggnad snart klar.
Där Ljuglöfs snusfabrik en gång låg ligger idag Swedish Matsch´s huvudkontor. Där det en gång fanns stora skyltfönster och lokaler där allmänheten kunde kliva in finns idag en (snart två) restaurang för allmänheten. Kontorsvåningarna rymmer stora kontorskomplex där vardera hyresgäst har flera hundra anställda som arbetar.
Det är alltså så vi knyter ihop säcken för detta projekt. tillsamans har vi skapat något nytt av det gamla utan att ha förstört eller ändrat det stora grundsyftet med huset som uppfördes på 30-talet.

Bilden är tagen från byggkranen på Adolf Fredriks Kyrkogata
2015-01-28

Då det nu är dags för mig att lämna projektet blir detta det sista inlägget för Sveavägens blogg. Därför skulle jag vilja passa på att tacka Lisa Ehnbom som drev denna blogg under sin tid på Sveavägen 44, tack för att jag fick förtroendet att bli din efterträdare.
Jag vill också rikta ett riktigt stort tack till alla som gjort att detta projekt har gått så bra och lett till att vi efter alla dessa år snart är klara.
Skanska har arbetat tätt ihop sidoentreprenörerna Salléns El, TKI Rör och Imtech ventilation, ett sammarbete som varit grundläggande för projektet.  Alla har verkligen haft en betydande del i detta projekt. Varje projektör, konstruktör, arkitekt, beställare, tjänsteman, kunsult och framför allt varje yrkesarbetare inom alla olika yrkesområden har vi att tacka för engagemanget, kunskaperna och insatserna. Varje skruv, varje kabel, varje penseldrag…allt har gjort att vi står här idag.  Tusen tack!

Tack för att ni varit med och följt bloggen under dessa år!

Bästa hälsningar
Jessica Magnusson

23 januari

Kommer ni ihåg?

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Nästan 2 och ett halvt år har nu gått sedan Lisa Ehnbom skrev sitt första blogginlägg för denna blogg och Sveavägen 44.
Då var projektet i ett helt annat stadie men ändå hade projeket redan firat 2 år. Jag själv hade ännu inte börjat på skanska men jag hade hört talas om projektet via en släkting  som beskrev arbetsfasen som ”jag försöker ta mig upp ur en grop”. Detta uttryck fick jag höra vid flera tillfällen under flera år och jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå vad han menade. Ett par år senare kom jag hit och då förstod jag, även om den omtalade gropen nu inte var så mycket till grop längre.
När Lisa började såg det ut så här:

 

Där var den omtalade gropen. En grops som skulle bli fläktrum, parkering, ett hotell, bostäder och mycket mer.

Under projektets tid har det varit oundvikligt att driva detta projekt utan att påverka vår omgivning. Det har bland annat varit buller, avstängningar, omdirigeringar och stora och många transportbilar som blockerat gatan med mera. Vi minns nog alla hur det såg ut på Sveavägen när vi tog över ett körfällt och gjorde det till en av våra lastfickor med bygghissen i centrum som en inkörsport till husets alla våningar.


Det har alltid varit viktigt för oss att vara en god granne och vi är väldigt tacksama över att vår omgivning stått ut och haft tålamod.
Det är ju trots allt närmare 5 år sedan vi satten spaden i backen och vi välde in med kranar och maskiner.

Som ni kanske minns så såg huset ut på ett helt annat sätt förut. Förr var huset format som ett U där det var öppet mellan Sveavägen och Luntmagargatan, de enda förbindelserna var just på Tunnelgatan samt via gånglänken mellan huset. Idag är allt i en huskropp där du kan gå fritt mellan sveavägen och luntmakargatan och inryms tre ljusgårdar samt ca 4500kvm kontorsytor på varje våning.
En annan stor förändring är att man rev två våningar på luntmakargatans huskropp och byggde fyra nya medan man på sveavägen rev en våning och byggde två nya och gjorde taket till en stor park.

Lastkajen är klar och bostadsbygget pågår

När jag började här på Sveavägen i Oktober 2013 var inte huset tätt, på gatuplanet fanns inga glas och allt skalskydd var provisoriskt. På 3 ställen stod 3 dubbelbygghissar som hade en intagsbrygga på varje våning. På gaveln mot bostadsbygget bestod fasaded fortfarande av provisoriska plastväggar. Över allt var det råa betongytor både i golv och tak.l
belysningen var provisorisk och byggvärmare stod lite här och var. Bemanningen var närmare upp till 400 personer, idag är det mellan 75 och 100 personer. Läget ser helt annorlunda ut nu, som ni säkert sett i tidigare bloggar, och vi börjar närma oss slutet på projektet. Till sommaren ska vi i sin helhet vara klara med vårt åtagande. Redan i April har vi lämnat över samtliga kontorsvåningar.
Som jag nämnde i ett tidigare blogginlägg håller vi på att trappa ned på bemanningen i takt med att vi blir allt mer färdiga. Där av är det under nästa vecka dags för mig att lämna projektet efter nästan  1,5 år här. I samband med att jag lämnar projektet kommer även det sista blogginlägget skrivas från Sveavägen 44.
Men bloggen kommer att finnas kvar ett tag till för den som vill backa bandet och läsa om Lisas, mina och Elins inlägg från alla våra äventyr från det allra första inlägget till det sista.
Jag lovar att bjuda er på minst ett blogginlägg till som kommer under nästa vecka! Jag hoppas att ni kommer att läsa och kom ihåg; alla inlägg finns kvar om ni vill göra en återblick i tidigare inlägg från 2012-2015.

Tills dess önskar jag er en riktigt trevlig helg!

19 januari

Betong på gång

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Förra veckan lovade jag en uppdatering från källaren där det skulle gjutas, idag påbörjades den första gjutningen för veckan.
Idag gjöt Anton, Mats, Erik och George trappsteg och stannplan i trapphuset S42 samt hissbotten till det som skall bli en ny hiss som går från entréplan ned till källaren.
I morgon var tanken att vi skulle gjuta stora ytor golv i källaren men då skruvpumpen idag gått sönder får vi invänta en ny pump som kommer på onsdag.

15 januari

Nytt år, nya möjligheter, nya utmaningar

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Nu är det full fart här på Sveavägen igen efter en lång julledighet.
Förra året färdigställde vi ett antal vånigar där nu fem hyrsgäster har öppnat protarna för sin personal.
Nu när vi har börjat ett nytt år ser vi fram mot årets alla utmaningar med resterande lokaler i fastigheten.
I februari kommer all personal från Raysearch flytta in medan vi under samma period är mitt uppe i färdigställandet av plan 8 där Swedish Match skall flytta in första Mars.
Efter det återstår enast att besikta våning 6 i Mars och inflytten av hyresgäseten Fora i April.

Till gatuplanet vill jag välkomna en ny hyresgäst, en av Nordens mest kända salonger inom hår och skönhetsvård, Corinne and Friends.
Salongen kommer vara belägen mellan husets huvudingång och den nya italienska restaurangen.
Corinne and Friends beräknas få tillträde till sina lokaler redan i mars.

I källaren, plan -1, sker det just nu stora förändringar. Till sommaren beräknar skanska vara färdiga i sin helhet med det som skall bli Urban Delis storkök.
Idag pågår massor av arbeten från alla fronter med alla yrkesgrupper. Det formas in för gjutning av hissbottnen och över allt arbetas det med diverse installationer, plattsättaren fuktspärrar våtutrymmen och målaren spacklar och målar väggar. På bilden är rörmokarna i full färd med att dra avlopp och snickarna George och Tommy formar.  Nästa vecka skall det gjutas så förhoppningsvis  kan jag erbjuda lite nya bilder nästa vecka över frammarchen på K1.


Idag vill jag också passa på att säga tack till min kollega Elin som hjälpt mig med denna blogg!
Det är nämligen så att ju mer vi blir klara här på Sveavägen desto mindre bemanning blir vi och igår var det dags för Elin, efter nästan precis ett år här, att lämna projektet. Tack Elin för din tid här och stort tack för att du hjälpt mig med denna blogg! :)

/Jessica