Sveavägen 44

Från 40-talsfastighet till framtidens kontor

Inlägg postade i Miljö

10 september

Ekologisk lunch på takparken

Takparken börjar ta form och om några veckor står den helt klar. I fredags bjöd Skanska på ekologisk lunch på takparken som avslutning på Gröna veckan. Under lunchen korades projektets miljöhjälte som röstades fram till Kamal på Friday. Kamal är en av de som tar hand om alla projektets avfall och ser till att de blir rätt sorterade. En annan aktivitet i veckan har varit en frågesport med fokus på grönt. Han med flest poäng, och därmed vinnaren blev Mats på Sita. Källsortering ser vi är ett vinnande koncept!

På menyn stod Urban Deli´s korv med hembakat bröd och en mängd olika mycket smakfulla röror. Dessutom kunde inte heller vädret levererat bättre!

Ha det gott i veckan!

10 april

BREEAM och Miljöbyggnad

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

För er som har missat att projekt Sveaväge 44 är en grönt bygge, se hit!

Projekt Sveavägen 44 ska certifieras enligt miljöledningssystemet BREEAM där nivån vi ska nå är Excellent (vilken är den högsta nivån för ett sådant projekt). Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö, men samtidigt ger en bättre investering, då internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. Fördelen med att göra en märkning är också att byggnaden får en tydlig nivå på sin miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv.

Områden som BREEAM hanterar delas in i:

 • Energi, ledning (management)
 • Hälsa
 • Transport
 • Vatten
 • Material
 • Avfall
 • Markanvändning
 • Utsläpp
 • Ekologi

Vi följer även Miljöbyggnad gällande material och kemikalier, nivå silver. Miljöbyggnad kan appliceras på såväl ombyggnad som nyproduktion . Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

 

I och med våra mijljöcertifieringar arbetar vi med något som heter byggvarubedömingen. Det ställer krav på oss att välja varor med bra miljöprestanda som minskar klimatpåverkan.

Några fördelar detta ger oss:

 • Ökar förutsättningarna för att skapa en bra inomhusmiljö vilket ökar välmående och prestationsförmåga
 • Minskar risken för astma, allergier, hormonstörningar och andra sjukdomar
 • Miljö- och hälsofarliga ämnen kan undvikas

 

7 mars

Vårstädning

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Idag hade vi vårstädning på bygget. Fokus låg på plan 0 för de arbeten vi ska utföra.

Berwa leder arbetet

Berwa leder arbetet

Gen och jag var på vårhumör :)

 

Ha en trevlig helg! :)

 

21 januari

Hotell Miss Clara

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Koncernen Nobis AB innefattar, bland mycket annat designhotellen Nobis Hotel. Det nyaste förvärvet är vårt hotell Miss Clara, Sveavägen 48. Namnet Miss Clara kom till efter flickskolans första föreståndarinna.

Som tidigare nämnt verkade byggnaden som privat flickskola mellan åren 1878-1939. Skolan kom att bli en av Sveriges största kvinnliga läroanstalter med omkring 700 elever på 1920-talet. Skolan omfattade då 11-klasser med småskollärarinneseminarium, realskola, förberedande kurs för inträde i Gymnastiska Centralinstitutet och husmoderskurs. Även pojkar gick i de lägre klasserna. 

Hotell Miss Clara, Sveavägen 48

Hotellrum

En miljöcertifierad byggnad:

Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM vilket innebär att byggnadens miljöprestanda bedöms inom olika områden, så som projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, påverkan på närmiljön etc. Inom alla dessa delar samlar vi poäng för att uppnå målet - nivån Very Good.

15 november

Sopsortering – BREEAM

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Hej! Idag ska jag prata om det miljöcertifieringssystem som byggnaden klassas efter – BREEAM. Läs gärna mer här.

Som ett led i projektets miljö- och hållbarhetsarbete jobbar vi givetvis med sopsortering på byggarbetsplatsen. På plats finns Sita som hjälper oss med tillhandahållande av sopkärl med märkning och de ser till att inget avfall lämnar bygget osorterat.

Nedan syns ett diagram av hur avfallet (i ton räknat) har sett ut från januari­-september 2013. Fyllnadsmassorna redovisas separat i diagrammen nedan. Fyllnadsmassor utgör drygt hälften av byggets avfall.

Inne på planen står märkta sopkärl och när de är fyllda tas de ner till Sitas sopstation där en extra kontroll utförs. Därifrån hämtas de med bil.

Sopsortering i märkta kärl.

 

20 september

BREEAM-revision i veckan.

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Ni som arbetar på projektet vet att byggnaden ska certifieras enligt miljöledningssystemet BREEAM och i veckan har vi haft revision av Sveavägen 44 (nivån vi ska uppnå är excellent) samt hotellet (nivån vi ska uppnå är very good) där vi hade besök av en accessor från England. Accessorn går igenom de olika delarna som BREEAM behandlar och kontrollerar att vi uppfyller dessa. De olika nivåerna som är satta för dessa två projekt är de högsta som kan nås med hänsyn till vilken typ av byggnad vi bygger.

BREEAM står för BRE Environmental Assessment Method och kommer ursprungligen från Storbritannien. I dag finns BREEAM främst i Europeiska länder men även som en internationell standard.

 

Områden som BREEAM hanterar delas in i:

Byggnaden måste uppnå de obligatoriska åtgärderna och tillräckligt många av de frivilliga poängsatta för att bli godkänd enligt de olika nivåerna. En vägning av respektive område görs utifrån dess betydelse för miljön, för att slutligen resultera i en sammanvägd poäng som ger certifieringsnivån. De olika nivåerna är PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT och OUTSTANDING.

 

Kontakta mig gärna om du har några frågor kring BREEAM eller projekten i sig.

Ha en trevlig helg!

6 september

Gröna veckan 2013

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Gröna veckan har det varit ända sedan i måndags :)  Syftet med Skanskas gröna vecka är att öka medvetenheten om Skanskas gröna resa för att bli det ledande gröna projektutvecklings- och  byggföretaget, för våra medarbetare och kunder.Under veckan har vi genomfört en rad olika aktiviteter för att lyfta flaggan för grönt byggande ännu lite mer. Här nedan ser du vårt schema över våra aktiviteter under gröna veckan.

Under veckan har vi alltså haft en grillunch, den aktivitet som vi kallat grön matlagning i schemat. Det innebär i kort att alla produkter var av grön karaktär, ekologiskt, kravmärkt osv.

Grillmästarna i sitt esse!

Pengarna efter alla pantflaskor (480st) skänker vi till SOS Barnbyar.

Tack för i år gröna veckan! Nu fortsätter vi vår gröna resa.

6 september

Takparken, Sveavägen 44

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Som en del av er redan vet, ska en fantastisk takpark anläggas på toppen av Diligentias Sveavägen 44. Stockholm city får en örtrik torräng med blåklint, johannesört och prästkragar – en krattskog med lågväxande ekar och blommande buskar och ett klapperstensfält med olika typer av fetbladsväxter – blir kronan på verket. Hyresgästerna kommer alltså att få möjlighet till att under gruppmötet eller lunchen borra ner fötterna i en äng och uppleva en storslagen utsikt över Stockholms takåsar. Torrängen har en stor artrikedom av skalbaggar och fjärilar. På taket finns även en urban biodling, insektshotell och fågelholkar för mindre fåglar. Ovanför naturen byggs en trall upp, med utrymme för promenader och möten.

För att omsätta parkplanerna till verklighet arbetar Diligentia tillsammans med landskapsarkitekt Johan Paju.

- Jordmånen är begränsad och under vissa delar av året råder tuffa förhållanden på taket. Trots detta vill vi ha stor mångfald i både växt- och smådjurslivet och jag har därför letat naturtyper som annars trivs i svenska karga miljöer, som exempelvis i fjällen, säger Johan Paju.

- Parken blir en naturlig biotop som sköter sig själv som inte behöver “konstgjord andning” i form av stora skötselåtgärder. Det är unikt! Det enda som kommer att behöva göras är en årlig slotter av torrängen efter blomning, avslutar Johan.

Arkitektskiss över Diligentias kommande takpark på Sveavägen 44

Jag fick möjligheten att besöka den nya modellen av takparken, en lokal om 400 kvm. Ytan och lokalen motsvarar ca 1/10 av den verkliga takparken. Jag tog chansen direkt!

Takparkens nya modell i verklig skala.

Fotografier av den verkliga utsikten prydde alla väggar.

Legomodellen var där.

Takparken från legomodellen av kvarteret.

20 juni

Det nya hotellet.

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Hej! Idag tänkte jag berätta lite om det hotell som ska inrymmas i den gamla flickskolan, Sveavägen 48.

Som avslöjat verkade byggnaden på Sveavägen 48 (dåvarande adress för skolan var Luntmakargatan 5) som privat flickskola mellan åren 1878-1939. Skolan kom att bli en av Sveriges största kvinnliga läroanstalter med omkring 700 elever på 1920-talet. Skolan omfattade då 11-klasser med småskollärarinneseminarium, realskola, förberedande kurs för inträde i Gymnastiska Centralinstitutet och husmoderskurs. Även pojkar gick i de lägre klasserna. 

Flickskolan innan 1910.

1910 lät man uppföra ett nytt skolhus på Sveavägen 48 (dåvarande Stora Badstugatan 28). Då flickskolorna 1939 kommunaliserades slogs skolan samman med Anna-Dethowska skolan och Brummerska skolan och bildade Norrmalms kommunala flickskola. Undervisningen fortsatte i lokalerna fram till 1948 då ombyggnaden av Brummerska skolan var färdig.

Huset byggdes om till kontor 1949, då även en våning byggdes på. - det är så vi känner igen byggnaden idag. Det sju våningar höga jugendhuset ritades av Hagström och Ekman.

Sveavägen 29 feb 2012

I samband med ombyggnaden av det intilliggande Thulehuset görs byggnaden om till hotell. Hyresgäst blir som bekant hotellkoncernen Nobis med ett boutique-hotell innefattande ca 92 rum, restaurang, bar och konferens.

Illustration inredning av hotellrum på Sveavägen 48.

En miljöcertifierad byggnad:

Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM vilket innebär att byggnadens miljöprestanda bedöms inom olika områden, så som projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, påverkan på närmiljön etc. Inom alla dessa delar samlar vi poäng för att uppnå målet - nivån Very Good

Arbeten just nu:

 

Ha nu en trevlig midsommar! :) I´m off to Kopparberg.

7 maj

Sommar i luften.

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Sommaren hänger i luften, välkänslan ökar och våra arbeten känns lättare :)

Nere på K3 arbetar vi med det  nya fläktrummet. På bilden nedan ser du delar till ett av sex aggregat som kommer att försörja hela fastigheten Sveavägen 44. De är 2,7 m höga, 4,8 breda och har ett dimensionerat luftflöde på 25 kubik/sekund. Temperaturverkningsgrad, återvinning värme är 74 %.

Aggregat för fläktrummet på K3.

Aggregaten transporteras från Turkiet i mindre paket till Enköping där de monteras till större delar. De större delarna transporteras från Enköping till Stockholm och monteras slutligen på plats. Detta tillvägagångssätt tillämpas för att minska stora transporter ända från Turkiet och på så sätt kan vi bidra till en bättre miljö.

Fläktaggregat från Turkiet.

 I övrigt hade vi städdag idag, med fokus på K2 och K1. Anledningen till att vi gjorde en kraftansträngning på så liten yta är för att vi snart går framåt med nästa del av prefaben och då blir det svårt att få ut och in bland annat containrar och dylikt.

Städdag 2013-05-07.

Bra jobbat alla! Resultatet blev hur bra som helst.

Bra jobbat!