Sveavägen 44

Från 40-talsfastighet till framtidens kontor

Inlägg postade i BREEAM

10 april

BREEAM och Miljöbyggnad

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

För er som har missat att projekt Sveaväge 44 är en grönt bygge, se hit!

Projekt Sveavägen 44 ska certifieras enligt miljöledningssystemet BREEAM där nivån vi ska nå är Excellent (vilken är den högsta nivån för ett sådant projekt). Certifieringens hårda krav gör att man får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö, men samtidigt ger en bättre investering, då internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. Fördelen med att göra en märkning är också att byggnaden får en tydlig nivå på sin miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv.

Områden som BREEAM hanterar delas in i:

 • Energi, ledning (management)
 • Hälsa
 • Transport
 • Vatten
 • Material
 • Avfall
 • Markanvändning
 • Utsläpp
 • Ekologi

Vi följer även Miljöbyggnad gällande material och kemikalier, nivå silver. Miljöbyggnad kan appliceras på såväl ombyggnad som nyproduktion . Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

 

I och med våra mijljöcertifieringar arbetar vi med något som heter byggvarubedömingen. Det ställer krav på oss att välja varor med bra miljöprestanda som minskar klimatpåverkan.

Några fördelar detta ger oss:

 • Ökar förutsättningarna för att skapa en bra inomhusmiljö vilket ökar välmående och prestationsförmåga
 • Minskar risken för astma, allergier, hormonstörningar och andra sjukdomar
 • Miljö- och hälsofarliga ämnen kan undvikas

 

21 januari

Hotell Miss Clara

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Koncernen Nobis AB innefattar, bland mycket annat designhotellen Nobis Hotel. Det nyaste förvärvet är vårt hotell Miss Clara, Sveavägen 48. Namnet Miss Clara kom till efter flickskolans första föreståndarinna.

Som tidigare nämnt verkade byggnaden som privat flickskola mellan åren 1878-1939. Skolan kom att bli en av Sveriges största kvinnliga läroanstalter med omkring 700 elever på 1920-talet. Skolan omfattade då 11-klasser med småskollärarinneseminarium, realskola, förberedande kurs för inträde i Gymnastiska Centralinstitutet och husmoderskurs. Även pojkar gick i de lägre klasserna. 

Hotell Miss Clara, Sveavägen 48

Hotellrum

En miljöcertifierad byggnad:

Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM vilket innebär att byggnadens miljöprestanda bedöms inom olika områden, så som projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, påverkan på närmiljön etc. Inom alla dessa delar samlar vi poäng för att uppnå målet - nivån Very Good.

15 november

Sopsortering – BREEAM

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Hej! Idag ska jag prata om det miljöcertifieringssystem som byggnaden klassas efter – BREEAM. Läs gärna mer här.

Som ett led i projektets miljö- och hållbarhetsarbete jobbar vi givetvis med sopsortering på byggarbetsplatsen. På plats finns Sita som hjälper oss med tillhandahållande av sopkärl med märkning och de ser till att inget avfall lämnar bygget osorterat.

Nedan syns ett diagram av hur avfallet (i ton räknat) har sett ut från januari­-september 2013. Fyllnadsmassorna redovisas separat i diagrammen nedan. Fyllnadsmassor utgör drygt hälften av byggets avfall.

Inne på planen står märkta sopkärl och när de är fyllda tas de ner till Sitas sopstation där en extra kontroll utförs. Därifrån hämtas de med bil.

Sopsortering i märkta kärl.

 

19 oktober

Miljöpris till Sveavägen 44

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Idag fick vi äran att ta emot ett pris för vårt arbete med BREEAM på Sveavägen 44 :)  - vi fick pris för att vi lyckats nå nivå excellent i Design Stage . Priset utdelades av Sweden Green Building Awards som är ett nyinstiftat pris för att lyfta fram och inspirera för hållbart byggande och miljöcertifieringar. Sweden Green Building Awards kommer att vara ett årligt återkommande pris inom bygg- och fastighetsbranschen.

Sveavägen 44 tilldelades pris för BREEAM och Skanska kammade hem ytterligare två priser för sitt arbete i andra projekt där vi arbetar med LEED.

 

Idag genomförde vi städdagen inför safety week. Grymt bra jobbat allihopa! Resultatet blev toppenbra :)

Städdag

 

Ha en trevlig helg alla! Vi hörs igen nästa vecka :)

17 september

Sveavägen 44 blir BREEAM Excellent först i Sverige

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Glädjande nyheter om BREEAM! :)

Sveavägen 44 blir BREEAM Excellent först i Sverige

Det internationella klassningssystemet BREEAM har två skeden, nämligen Design Stage och Post Construction Stage.Vi har nyligen fått bekräftat från assessorn för Sveavägen 44 att vi nått nivå excellent i design stage, vilket innebär att vi har klarat nivån för excellent på projekteringsstadiet. Nästa steg blir nu att ta oss an Post Construction Stage, vilket innebär produktionsprocessen.

 

Läs mer på Diligentias hemsida!

31 augusti

En god granne

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

När vi hanterar ett så stort byggprojekt som Svevägen 44 påverkar vi oundvikligen vår omgivning och därför är det extra viktigt för oss att vara en god granne. Förutom att ge ett välordnat och rent intryck vill vi informera generöst om projektets fortskridande och inte minst vara tillgängliga för frågor och synpunkter om vårt projekt. Om du har några funderingar gällande projektet är du välkommen att ta kontakt via denna blogg eller använda de kontaktuppgifter till Skanska och Diligentia som finns väl synliga vid Sveavägen 48 samt i gångtunneln på Adolf Fredriks kyrkogata.

Sveavägen 44

 Trevlig helg!