Sveavägen 44

Från 40-talsfastighet till framtidens kontor

Inlägg postade i Grönt byggande

10 september

Ekologisk lunch på takparken

Takparken börjar ta form och om några veckor står den helt klar. I fredags bjöd Skanska på ekologisk lunch på takparken som avslutning på Gröna veckan. Under lunchen korades projektets miljöhjälte som röstades fram till Kamal på Friday. Kamal är en av de som tar hand om alla projektets avfall och ser till att de blir rätt sorterade. En annan aktivitet i veckan har varit en frågesport med fokus på grönt. Han med flest poäng, och därmed vinnaren blev Mats på Sita. Källsortering ser vi är ett vinnande koncept!

På menyn stod Urban Deli´s korv med hembakat bröd och en mängd olika mycket smakfulla röror. Dessutom kunde inte heller vädret levererat bättre!

Ha det gott i veckan!

20 september

Grönt byggande

avatar

Lisa Ehnbom

Lämna en kommentar

Vad är grönt byggande?

Grönt byggande omfattar nivån på miljöarbetet både med avseende på vad vi bygger och hur vi bygger det, ute i produktionen. Ett långsiktigt helhetstänkande – från projekteringstadiet till produktionen till användarskedet– är en viktig utgångspunkt i grönt byggande och det är så vi tänker på Sveavägen 44.

Men vad menar vi egentligen med grönt byggande?

Grönt byggande är det begrepp vi använder för ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande. Begreppet har betydligt bättre miljöprestanda än vad lagar och normer kräver och driver därmed på utvecklingen. För att lyckas utveckla ett grönt byggande krävs ett helhetstänkande som ställer nya krav på oss samhällsbyggare. För att försöka sammanfatta några punkter menar vi:
  • låg energianvändning
  • bra materialval – både miljöanpassade och bra inomhusmiljö
  • resurs- och energieffektiva transportlösningar (kollektivtrafik, tyst asfalt, samlastning av leveranser osv)
  • under byggskedet minska vatten- och energianvändningen
  • gröna inköp (miljömedvetna tillverkare och leverantörer)
  • alternativa bränslen
  • avfallssortering/återvinning/återanvändning
  • … Listan kan fortsätta :)

Grönt byggande på Sveavägen 44

Den stora kontorsfastigheten vi arbetar med här på Sveavägen 44 har högt ställda miljökrav. Vi har, som tidigare nämnt, målsättningen att nå nivå excellent i miljöcertifieringssystemet BREEAM. Vi ska även nå nivå silver i miljöklassad byggnad när det gäller material och kemikalier.  För att tillgodose kraven använder vi oss av byggvarubedömningen . Detta innebär att de material vi bygger in i huset ska vara godkända i BVB. Vi ställer krav på tillverkare av bland annat bärande konstruktioner att de ska vara certifierade enligt ISO14001 eller EMAS och vi säkerställer då att tillverkning utförs med tillåtna/lagliga källor av råmaterial. Alla trävaror som används i projektet ska vara miljömärkta. Vi mäter, sätter mål och följer upp förbrukning, transporter och avfallsmängder. Projektet har även som mål att högst 5% avfall går till deponi. För att minska miljöpåverkan av våra leveranser använder vi samlastning. Detta innebär att mindre leveranser samlas på ett ställe och samlastas innan produkterna går vidare till vår arbetsplats.
 
Fastigheten förses med hög automatisering och för att tänka energieffektivt ordnas energilager, värmepump och solfångare. Energilagret kommer nyttjas till att förvärma/kyla tilluften i huset samt via en kylvärmepump förse husets energi för radiatorkretsen, förvärmning av varmvatten samt att det sommartid används som kylmaskin för att minska effektuttaget på fjärrkylan. Solfångarna på taket installeras med syftet att förvärma varmvattnet. Ett VAV(variable air volume)-system  installeras  för ventilationen i byggnaden. Detta skapar stor flexibilitet då det inte behövs någon anpassning av ventilationen vid ommöblering och rumsändringar. Energianvändningen sänks till 25% av nuvarande användningen.
 

En mötesplats där vi tror att många kontorshyresgäster kommer att trivas är den nya terrassen som anläggs på fastighetens tak. Här kommer växtlighet frodas och gångstråk korsa varandra. Växterna väljs ut med omsorg och räknas i sin tur locka till sig insekter som kommer att bidra till Stockholms biologiska mångfald.

 
Några funderingar?  Skriv gärna kommentarer! :)