Sveavägen 44

Från 40-talsfastighet till framtidens kontor

Inlägg postade i Okategoriserade

28 januari

Tack för tiden!!

avatar

Jessica Magnusson

1 Kommentar

Sveavägen 40-44, samt luntmakargatan 19 är en plats med historia som löper långt tillbaka. Just där låg tidigare Ljunglöfs snusfabrik såväl som Ljunglöfs hem med den Ljunglöfska salongen. På adressen fanns även Pro Patrias barnbördehus sedan 1778 .  Snusfabriken försvann och ett par rum av Ljunglöfs hem flyttades till det nyuppförda Medborgarhuset i museisyfte. Idag finns endast salongen kvar. 1930 flyttades barnbördehusinrättningen till Thorlidsplan till ett nybyggd anläggning då dess läge och byggnad inte ansågs motsvara tidens krav på en dylik inrättning. Huset revs för att lämna plats åt ett nytt kontorshus.

På platsen skulle Thulehuset komma att uppföras 1938-1942.  Byggnaden var ritat av arkitekten Gustaf Clason.
Thulehuset fick sitt namn på grund av att projektet uppfördes utav försäkringskoncernen Thulebolagen.
Huset som byggdes var på sin tid det mest rationella kontorshuset i vårt land.
Byggnaden var inte lik någon annan då det på den tiden var ovanligt med kvarterslånga byggnader och storleken på Thulehuset var i överkant jämfört med övriga byggnader i stockholm. Unikheten i byggnaden låg även i vikten av de anställdas trivsel och lokalernas flexibilitet i flyttbara mellanväggar och glasväggar. Thulehuset var tidigit känt som ett stort modernt kontroskomplex där över 1000 kontorister satt på rad och internposten skickades enkelt på löpandeband, som gick ut med fönstret, mellan avdelningarna.
Thulehusets gatuplan var redan då utrustat med komersiella lokaler med stora skyltfönster ut mot gatan.
Byggnaden var klädd i gult fasadklinker där en och samma fönstertyp löpte våning för våning längst hela fasaden. Fasaden mjukades upp av fristående bokstäver i neon, ett inslag som var värdefullt för byggnades arkitektur.  Med åren har ombyggnader ändrat på byggnadens gestalning men exteriört har byggnadens ursprung bevarats.
1963 slogs Thulebolagen ihop med Skandia och byggnaden var nu mer känt dom “Skandiahuset”. Bolaget huserade på Sveavägen fram till 2010 då de flyttade ut ur byggnaden.

Det var 2010 som Skanska satte spaden i backen åt Diligentia som äger fastigheten “Sveavägen 44″ och en stor om- och tillbyggnad påbörjades.
Fastigheten skulle förändras men bevaras. Nya ändamål med fastigheten skulle skapas med funktionen skulle till viss del vara den samma. Nya hyresgäster skulle komma att flytta in men allmänheten skulle fortfarande vara välkommen. Ytorna skulle utökas men ytterliggare mark runt om byggnaden skulle inte röras.
Tillsammans med Wingårdhs arkitekter projekterades fastigheten om och en massiv rivningsfas inleddes. Mark grävdes upp, hela våningsplan blåstes ur ned till ren betong, taket togs bort, nya våningar skapades under och på huset.  Och i takt som ena delen av huset var mitt i tungrivningen var stommen på väg upp i andra halvan. Över400 yrkesarbetare och tjänstemän kom att befinna sig på arbetsplatsen samtidigt. Över 5000 personer har genomgått Skanskas säkerhetsintroduktion till projektet, vilket innebär att över 5000 personer har på ett eller annat sätt varit en del i det omfattande arbetet som pågått.


Fem år har passerat och vi närmar oss slutet på en lång och spännande resa. Hela resan har genomsyrats av ett högt miljö- och arbetsmiljötänk och jag skulle vilja säga att vi lyckats bra, även om det har hänt saker under resans gång. Vi hade bland annat en incident i december 2012 då fasadställningen på Adolf Frediks Kyrkogata slets sig under en natt med kraftiga vindar och la sig mot fasaden på grannhuset. Som tur var kom ingen till skada och det hela resulterade i nya rutiner så som utökade dragprover på ställningar så att liknande olyckor inte ska ske igen.

Vad gäller miljön har vi haft höga krav och mål och allt tyder på att projektet kommer uppfylla Bream klassificeringen “EXCELLENT” vilket vi är enormt stolta över.

När klimatskalet väl var klart och stomkompletteringen med gips- och betongväggar, golv och undertak började bli färdigt återstod handlade den större delen av produktionen om hyresgästanpassning.
Alla kontorsvåningar har från början haft ett grundkoncept där alla golv är uppstolpade installationsgolv  (golv där all el och data ligger under golvet för att möjliggöra flexibiliteten vid kommande förändringar av lokalerna), lösa undertak, delvis fasta gipsväggar och i överlag kontorsrum/mötesrum av flexibla och flyttbara systemväggar.
Vissa våningar är ganska lika med rumsindelsningar, kök/pentryn samt ytskikt på väggar och golv medan andra har valt att köra på något helt annat.
Vissa av hyresgästerna har knallgröna kök, prickiga mattor, färgade glas till kontorsrummen och andra hyresgäster har valt installationsgolv med parkett och systemväggar med valnötsbeklädnad. Att ha jobbat med hyresgästanpassning och alla utmaningar som dykt upp i samband med detta är något av det roligaste jag gjort och det är med viss stolthet vi har lämnat över färdiga ytor till husets alla hyresgäster. Att ha fått vara del i skapandet av något så bestående som detta är otroligt roligt.
Något som har gjort detta projekt extra roligt är den varriation i det dagliga arbetet på projektet som vi ställts för då projektets frammarsch har varit i helt olika stadier från början till slut. När vi besiktade plan 1 och 2 på Klarna var plan 6,7 och 8 bara råa ytor. Golv, tak och väggar var ännu inte klart. När vi besiktade Klarna plan 0 var huset inte ens färdigbyggt i gatuplanet utan bestod fortfarande av många provisoriska väggar.
Snart väntar den näst sista besiktiningen av kontorsvåningarna samtidigt som betongbilarna fortfarande rullar in med betong till källarplanet K1 där arbetena kommer att fortsätta ett tag till. Till sommaren ska Skanska i sin helhet vara klara och har då avlutat sitt åttagande för Diligientia och deras hyresgäster: Klarna, Arbetsgivarverket, King, SAP, Yubico, Swedish match, Fora, Urban Deli, Corinne and Friends och Nobias italienska restaurang.
Så när vi lämnar projektet har vi varit med och skapat en modern fastighet med flexbilitet i både tekniska- och utséendemässiga lösningar.
Fastigheten kommer vara öppen för allmänheten, byggnaden är betydligt större utan att mer mark utanför fastigheten tagits i anspråk, personalen som jobbar i huset kan på bara några sekunder med hissen ta sig upp till taket och komma undan stadspulsen och koppla av på takterrassen.
Ett omfattande arbete har pågått i flera år och trots alla förändringar som har skett står nu en historisk byggnad snart klar.
Där Ljuglöfs snusfabrik en gång låg ligger idag Swedish Matsch´s huvudkontor. Där det en gång fanns stora skyltfönster och lokaler där allmänheten kunde kliva in finns idag en (snart två) restaurang för allmänheten. Kontorsvåningarna rymmer stora kontorskomplex där vardera hyresgäst har flera hundra anställda som arbetar.
Det är alltså så vi knyter ihop säcken för detta projekt. tillsamans har vi skapat något nytt av det gamla utan att ha förstört eller ändrat det stora grundsyftet med huset som uppfördes på 30-talet.

Bilden är tagen från byggkranen på Adolf Fredriks Kyrkogata
2015-01-28

Då det nu är dags för mig att lämna projektet blir detta det sista inlägget för Sveavägens blogg. Därför skulle jag vilja passa på att tacka Lisa Ehnbom som drev denna blogg under sin tid på Sveavägen 44, tack för att jag fick förtroendet att bli din efterträdare.
Jag vill också rikta ett riktigt stort tack till alla som gjort att detta projekt har gått så bra och lett till att vi efter alla dessa år snart är klara.
Skanska har arbetat tätt ihop sidoentreprenörerna Salléns El, TKI Rör och Imtech ventilation, ett sammarbete som varit grundläggande för projektet.  Alla har verkligen haft en betydande del i detta projekt. Varje projektör, konstruktör, arkitekt, beställare, tjänsteman, kunsult och framför allt varje yrkesarbetare inom alla olika yrkesområden har vi att tacka för engagemanget, kunskaperna och insatserna. Varje skruv, varje kabel, varje penseldrag…allt har gjort att vi står här idag.  Tusen tack!

Tack för att ni varit med och följt bloggen under dessa år!

Bästa hälsningar
Jessica Magnusson

23 januari

Kommer ni ihåg?

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Nästan 2 och ett halvt år har nu gått sedan Lisa Ehnbom skrev sitt första blogginlägg för denna blogg och Sveavägen 44.
Då var projektet i ett helt annat stadie men ändå hade projeket redan firat 2 år. Jag själv hade ännu inte börjat på skanska men jag hade hört talas om projektet via en släkting  som beskrev arbetsfasen som ”jag försöker ta mig upp ur en grop”. Detta uttryck fick jag höra vid flera tillfällen under flera år och jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå vad han menade. Ett par år senare kom jag hit och då förstod jag, även om den omtalade gropen nu inte var så mycket till grop längre.
När Lisa började såg det ut så här:

 

Där var den omtalade gropen. En grops som skulle bli fläktrum, parkering, ett hotell, bostäder och mycket mer.

Under projektets tid har det varit oundvikligt att driva detta projekt utan att påverka vår omgivning. Det har bland annat varit buller, avstängningar, omdirigeringar och stora och många transportbilar som blockerat gatan med mera. Vi minns nog alla hur det såg ut på Sveavägen när vi tog över ett körfällt och gjorde det till en av våra lastfickor med bygghissen i centrum som en inkörsport till husets alla våningar.


Det har alltid varit viktigt för oss att vara en god granne och vi är väldigt tacksama över att vår omgivning stått ut och haft tålamod.
Det är ju trots allt närmare 5 år sedan vi satten spaden i backen och vi välde in med kranar och maskiner.

Som ni kanske minns så såg huset ut på ett helt annat sätt förut. Förr var huset format som ett U där det var öppet mellan Sveavägen och Luntmagargatan, de enda förbindelserna var just på Tunnelgatan samt via gånglänken mellan huset. Idag är allt i en huskropp där du kan gå fritt mellan sveavägen och luntmakargatan och inryms tre ljusgårdar samt ca 4500kvm kontorsytor på varje våning.
En annan stor förändring är att man rev två våningar på luntmakargatans huskropp och byggde fyra nya medan man på sveavägen rev en våning och byggde två nya och gjorde taket till en stor park.

Lastkajen är klar och bostadsbygget pågår

När jag började här på Sveavägen i Oktober 2013 var inte huset tätt, på gatuplanet fanns inga glas och allt skalskydd var provisoriskt. På 3 ställen stod 3 dubbelbygghissar som hade en intagsbrygga på varje våning. På gaveln mot bostadsbygget bestod fasaded fortfarande av provisoriska plastväggar. Över allt var det råa betongytor både i golv och tak.l
belysningen var provisorisk och byggvärmare stod lite här och var. Bemanningen var närmare upp till 400 personer, idag är det mellan 75 och 100 personer. Läget ser helt annorlunda ut nu, som ni säkert sett i tidigare bloggar, och vi börjar närma oss slutet på projektet. Till sommaren ska vi i sin helhet vara klara med vårt åtagande. Redan i April har vi lämnat över samtliga kontorsvåningar.
Som jag nämnde i ett tidigare blogginlägg håller vi på att trappa ned på bemanningen i takt med att vi blir allt mer färdiga. Där av är det under nästa vecka dags för mig att lämna projektet efter nästan  1,5 år här. I samband med att jag lämnar projektet kommer även det sista blogginlägget skrivas från Sveavägen 44.
Men bloggen kommer att finnas kvar ett tag till för den som vill backa bandet och läsa om Lisas, mina och Elins inlägg från alla våra äventyr från det allra första inlägget till det sista.
Jag lovar att bjuda er på minst ett blogginlägg till som kommer under nästa vecka! Jag hoppas att ni kommer att läsa och kom ihåg; alla inlägg finns kvar om ni vill göra en återblick i tidigare inlägg från 2012-2015.

Tills dess önskar jag er en riktigt trevlig helg!

19 januari

Betong på gång

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Förra veckan lovade jag en uppdatering från källaren där det skulle gjutas, idag påbörjades den första gjutningen för veckan.
Idag gjöt Anton, Mats, Erik och George trappsteg och stannplan i trapphuset S42 samt hissbotten till det som skall bli en ny hiss som går från entréplan ned till källaren.
I morgon var tanken att vi skulle gjuta stora ytor golv i källaren men då skruvpumpen idag gått sönder får vi invänta en ny pump som kommer på onsdag.

15 januari

Nytt år, nya möjligheter, nya utmaningar

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Nu är det full fart här på Sveavägen igen efter en lång julledighet.
Förra året färdigställde vi ett antal vånigar där nu fem hyrsgäster har öppnat protarna för sin personal.
Nu när vi har börjat ett nytt år ser vi fram mot årets alla utmaningar med resterande lokaler i fastigheten.
I februari kommer all personal från Raysearch flytta in medan vi under samma period är mitt uppe i färdigställandet av plan 8 där Swedish Match skall flytta in första Mars.
Efter det återstår enast att besikta våning 6 i Mars och inflytten av hyresgäseten Fora i April.

Till gatuplanet vill jag välkomna en ny hyresgäst, en av Nordens mest kända salonger inom hår och skönhetsvård, Corinne and Friends.
Salongen kommer vara belägen mellan husets huvudingång och den nya italienska restaurangen.
Corinne and Friends beräknas få tillträde till sina lokaler redan i mars.

I källaren, plan -1, sker det just nu stora förändringar. Till sommaren beräknar skanska vara färdiga i sin helhet med det som skall bli Urban Delis storkök.
Idag pågår massor av arbeten från alla fronter med alla yrkesgrupper. Det formas in för gjutning av hissbottnen och över allt arbetas det med diverse installationer, plattsättaren fuktspärrar våtutrymmen och målaren spacklar och målar väggar. På bilden är rörmokarna i full färd med att dra avlopp och snickarna George och Tommy formar.  Nästa vecka skall det gjutas så förhoppningsvis  kan jag erbjuda lite nya bilder nästa vecka över frammarchen på K1.


Idag vill jag också passa på att säga tack till min kollega Elin som hjälpt mig med denna blogg!
Det är nämligen så att ju mer vi blir klara här på Sveavägen desto mindre bemanning blir vi och igår var det dags för Elin, efter nästan precis ett år här, att lämna projektet. Tack Elin för din tid här och stort tack för att du hjälpt mig med denna blogg! :)

/Jessica

22 december

Ännu ett år har gått!

avatar

Jessica Magnusson

2 Kommentarer

Nu är det två dagar kvar till jul och de flesta av oss här på Sveavägen har gått på julledighet och kommer tillbaka först efter nyår.
Om man tänker tillbaka på det gångna året har vi gjort en enorm resa på bara ett år. Man kan tycka att ett år är en ganska kort period men vi har unnit med så mycket. När jag börajde på Sveavägen i oktober 2013 hade jag svårt att begripa hur det skulle kunna vara möjligt att nästan 6 våningar skulle vara besiktade och överlämnade men tänka sig, efter nyår lämnar vi över en 7:e våning.
Har resan varit lätt? Nä kanske inte alla dagar. Vi har precis som alla andra byggen ställs för utmaningar av väder och vind. Kyla, snö och enroma regnoväder har lyckats sätta käppar i hjulet för oss men trots detta har vi inte gett upp.
Vi har  tillsammans med projektörer, yreksarbeteare och tjänstemän kämpat på och lyckats med att nå dit vi står idag.
Vi har också ställts för enorma utmaningar med logistiken på bygget. Då projektet ligger mitt inne i stan har det varit ett måste att tidsplanera alla leveranser, att stänga av gator och begränsa framkomligheten för trafik och boende i området och inget av detta hade kunnat gå utan omgivningens tålamod och förståelse.
Nästa år kommer vi att lämna Sveavägen och en rad olika företag kommer att ha etablerat sig på sina nya kontor, nya restauranger kommer att öppna och den fantastiska takterrassen kommer blomstra ännu mer.
Jag vill tacka alla er som följt mig, Elin och Lisa här på bloggen under detta år och ge er en återblick på det gånga året i bilder.

Jag vill också önska er alla från oss på Sveavägen 44  en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

JanuariMars

April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November

December

Vi ses nästa år!

 

12 december

Nu är det jul igen..

avatar

Jessica Magnusson

2 Kommentarer

12 dagar kvar till jul och kylan har kommit men snön lyser med sin frånvaro.
Men här på sveavägen är julstämningen på topp!
Idag, dagen innan självaste lucia bjöd Diligentia in husets alla hyresgäster och byggarbetare till ett fint luciafirande i den nya huvudentrén.
Alla som gästade luciafirandet bjöds på lussefika och vackra toner från luciatåget som framfördes av Stockholms musikgymnasium.

 

Nu i jultider närmar vi oss också det nya året och redan 1 januari lämnar vi över en våning till Raysearch som då flyttar in på plan 7 i nya fina lokaler.
Efter det åtestår bara två kontorsvåningar, plan 6 och 8 som skall överlämnas i Mars respektive April. Så med andra ord närmar vi oss slutet men icke att förglömma är gatuplanet och källarplanen där projekteringen fortfarande delvis pågår. På dessa våningar är vi i en helt annan produktionsfas jämfört med våningarna uppåt i huset. I källaren gjuter, flytspackalar och bygger gipsväggar för fullt.  Men trots detta är inte resan mycket längre på dessa plan utan vi räknar med att vara klara någon gång under årets andra kvartal.

Ha en trevlig lucia och ta det lugnt ute i trafiken, halkan är här!

//Jessica

2 december

Lucka 2

 

Hej,

Första advent är förbi och nedräkningen till jul har börjat! Det var mycket trevligt att komma till jobbet igår då en adventskalender, med choklader i, stod vid skrivbordet och väntade för alla på Skanskingar på platskontoret.

Hello Kitty

Super Mario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset har fyllts med fler trevliga hyresgäster! Vi önskar King, SAP och Yubico varmt välkommen till Sveavägen 44. Vi hoppas Ni kommer att trivas!

21 november

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Nu börjar arbetsveckan lida mot sitt slut här på Sveavägen och folk börjar sakta men säkert droppa av här på kontoret.
Men till skillnad från andra helger kommer det vara mer bemanning än vanligt på bygget under hela helgen. Detta är på grund av att husets installationssystem ska genomgå ett så kallat tip-prov här framöver. Det innebär att man simulerar ett strömavbrott för att säkerställa att alla system reagerar som dom skall. När kraftbortfallet sker skall alltså all bateribackup gå igång och alla inbrottslarm,brandlarm, nödutrymningsanordning och dyl. fungerar som vanligt och att alla system startas upp som de skall när kraften kommer tillbaka.
Detta gäller alltså likväl nödutrymningsystem som fastighetsens driftsystem så som fläktar/ventilation, styrreglering, el, it med mera.

Som jag tidigare skrivit börjar mer och mer bli klart här på projektet och detta gör att vi sakta men säkert trappar ned bemanningen och leveranserna till bygget blir allt färre. Därför har vi nu beslutat att avetablera våra flaggvakter ute på gatan från och med fredag v. 48.
I och med det vill jag passa på att rikta ett tack till vår flaggvakt Anders som idag, efter 4 år på Sveavägen 44,  arbetat sin sista dag hos oss. Anders, tillsammans med sina kollegor, har varit en klippa som hjälp oss att reda sistuationerna på gatan och i våra lasfickor, tagit emot våra leveranser i alla väder, spöregn som snöstorm!
Stort tack för ditt engageman och lycka till på nästa projekt! Jag hoppas vi ses framöver!

 

14 november

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Förra veckan kom första snön och vi befarade att vintern var här men snön gjorde bara en blixvisit och vi har kunnat arbeta på obehindrat. :)
Bland annat på grund av detta har arbetet med finplaneringen gått fortare än förväntat och Luntmakargatan är nu nästan helt klar. Delar av staketet har tagits bort och trotoaren har öppnats upp och en lastficka  finns nu klar och har redan idag brukats utav inflyttande hyresgäster.

Och på tal om hyresgäster, nu är mer än halva huset besiktat och klart!
I helgen lämnar vi över till SAP som huserar på ungefär halva plan 5. SAP har ett relativt traditionellt kontor med kontorsum med stora glasytor, öppna kontorslandskap och loungeytor. Ganska likt grundkonceptet som hos de tidigare inflyttade hyregästerna.
En annan hyregäst som flyttar in snart är King som kommer att ha plan 4 samt ungefär halva plan 5.  Denna hyresgäst har valt ett litet annorlunda koncept för sina ytor vilket vi tycker är riktigt roligt! De flesta hyregästerna har bland annat valt att ha vita stilrena kök medan King har valt att leka med färger på sin inredning. Här hittar man färgglada kök och mattor i roliga färger samt valt att ha olika färger på både glas och mattor i olika rum och landskap.
Vi hoppas att både King och SAP  med personal kommer att trivas i sina nya fina lokaler.
För er som inte redan vet det kan jag också passa på att informera om att Diligentia nu har nya kommande hyresgäster i huset!
På plan 5 kommer it-säkerhetsföretaget Yubico att flytta in på ca 200kvm redan i December, vilket innebär att vi redan nästa vecka är redo för besiktning av deras lokal.
I gatuplanet på Sveavägen kommer Nobiskoncernen öppna en Italiensk restaurang som kommer ligga granne med hotellet Miss Clara. Restaurangen kommer öppna under våren 2015 och kommer etablera sig på ca 276 kvm.

Som en avslutande bild tänkte jag bjuda er som inte hunnit besöka huset ännu på en vy över den fina hisshallen/huvudentrén som nu används av huset hyresgäster och besökare från plan 0 till takterassen på plan 9.

Trevlig helg!
//Jessica

 

28 oktober

Här händer det grejer!

avatar

Jessica Magnusson

Lämna en kommentar

Nu var det ett tag sedan jag skrev, ber om ursäkt för det!
De senaste veckorna har det hänt massor här på Sveavägen och sakta men säkert börjar detta projekt närma sig sitt slut, även fast det är en bit kvar än.
Utomhus har Skanska mark schaktat upp Luntmakargatan och lagt nya brunnar, gas- och vattenledningar.
Under tiden detta arbete har pågått har stora delar av gatan stängts av och dettar har i vissa fall skapat lite trafikstockning här på gatan. Tack vare våra duktiga och observanta “flaggvakter” tycker jag att arbetet ändå rullat på bra och  vägtrafikenater har lotsats förbi efter bästa förmåga.
Nu när all schaktning är klar återstår det att lägga markvärmen och den sista finplaneringen innan vi kan öppna upp gatan så som vi gjort på Tunnelgatan tidiagare.

I huset pågår de största arbetena i källaren. På plan K1 är Justin från Mätcenter på med diverse utsättning för väggar samtidigt det pågår övergjutningar, uppbyggnad av väggar och omfattande arbeten med diverse installationer runt om på våningen.


På K2  har vi senaste idag målat parkeringsrutorna, vilket är ett av de sista arbetena som görs innan vi ger tillträde för husets hyresgäter att parkera på någon av dessa 21 platser som tas i drift den 1 November.

 

Är det något ni undrar om eller skulle vilja veta mer om så hör av er till mig eller Elin så ska vi försöka blogga om just det!
Ha det gott!
Hälsningar
Jessica